Zoeken

SBS Torenhof: jouw school!

Onze school heeft oog voor hoofd, hart en handen. Die visie kadert in het pedagogisch project van het Stedelijk Onderwijs Waregem. Omdat alleen kwaliteitsvol onderwijs de beste kansen biedt voor de volwaardige ontplooiing van uw kind.

Het voltallige team maakt samen met de kinderen, en de (groot)ouders werk van een veilige schoolomgeving, waarbinnen respectvol met elkaar wordt omgegaan, waarbij we zorg dragen voor onszelf en de ander en dit alles in een sfeer van verbondenheid. 

Dit doen we door…

  • zorgzaam om te gaan met de onderwijstijd en ondersteuningsnoden van elk kind en elk teamlid;
  • initiatieven te nemen waarbij we een gezonde en veilige levensstijl bij kinderen en ouder(s) stimuleren;
  • in te zetten op verbindende activiteiten tussen kinderen onderling en team en ontmoetingsmomenten te organiseren  voor (groot)ouders en/of kinderen.