Zoeken

De schoolraad

De schoolraad is een wettelijk, adviesgevend en overlegplegend orgaan rond de schoolorganisatie dat opgericht werd in uitvoering van een decreet van de Vlaamse Gemeenschap. De vier vertegenwoordigde geledingen krijgen via dit orgaan aldus inspraak in het onderwijsgebeuren.

De bevoegdheden
  • Informatierecht over alle aangelegenheden die een weerslag hebben op het algemene schoolleven
  • Adviesbevoegdheid algemeen opvoedkundig en organisatorisch.
  • Overlegbevoegdheid over de werking van de schoolraad, over de aanwending van het lestijdenpakket, over het schoolreglement, over de veiligheid en de gezondheid van de leerlingen en over het pedagogisch project van de school.
De schoolraad bestaat uit
  • Sylvère Deprez (voorzitter)
  • schepen Jo Neirynck (schoolbestuur)
  • Tine Debrouwere (directeur)
  • Bieke Crabbe (gemeenschap)
  • Eline De Smyter (personeel)
  • Eveline Vanhenis (ouders)
  • Marijke Devreese (secretaris)

Het verslag van de vergaderingen van de schoolraad kun je altijd opvragen via de directeur.