Zoeken

Denk

Afbeelding
DENK

Als school willen wij leerlingen laten groeien in leesbegrip door gerichte activiteiten te organiseren die gericht zijn op
het uitbreiden van de woordenschat;
het vergroten van de voorkennis;
het automatiseren van de leestechniek;
het inoefenen van leesstrategieën;
het verhogen van de leesmotivatie.
Vanuit gerichte observaties en genormeerde toetsen die de groei in leesbegrip op kind-, leerkracht- en schoolniveau in beeld brengen sturen we, in functie van de lerende de klaspraktijk bij.