Zoeken

Digitale geletterdheid

Afbeelding
digitale geletterdheid

We houden er rekening mee dat de kinderen opgroeien in een snel veranderende, digitale wereld. Daarom is het van groot belang dat zowel leerkrachten, als leerlingen de bestaande technologie leren gebruiken, de onderliggende werking leren begrijpen en daarbij een kritische houding aannemen.

Als school zetten we de komende jaren sterk in op het digitaal verrijken van de lessen en activiteiten.