Zoeken

Milieu op School (MOS)

Afbeelding
Milieu op School

Milieu vinden wij belangrijk. Daarom is de stedelijke basisschool Torenhof ook een erkende MOS-school. Wij creëren een duurzame leer-en leefomgeving samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school.

Als MOS-school stellen we hiervoor de volgende uitgangspunten centraal:

  • Participatie van onze leerlingen: elke actie begint met actieve betrokkenheid van leerlingen
  • Samenwerken, en dus teamwork: MOS betrekt het hele schoolteam en de ouders bij haar werking.
  • Netwerk: MOS-scholen werken samen met de schoolbuurt, lokale besturen, (jeugd)verenigingen, ngo’s, organisaties uit het middenveld…
  • Beleving: MOS is een leerproces, met een concreet resultaat voor ogen.